Företagare behöver ibland juridisk rådgivning

Oavsett bransch har alla företagare en mängd lagar, förordningar och regler att förhålla sig till. Har företaget anställda finns det en stark lagstiftning som rör arbetsmiljö och anställningsskydd. Dataskyddsförordningen ställer höga krav på företag, sen finns det många branschspecifika områden.

Det leder till att många företagare behöver juridisk rådgivning någon gång. Små och medelstora företag kan dra nytta av att samarbeta med en extern juristbyrå. Att använda sig av en juristbyrå med brett kompetensområde gör det enklare att få stöd när det behövs.

När kan det bli aktuellt med juridisk rådgivning?

Beroende på verksamhetsområde kan olika situationer leda till ett behov av juridisk rådgivning. Tre vanliga områden där en jurist gör stor skillnad är:

1. Incidenter som rör GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR gäller inom hela EU och incidenter kan skapa problem för företag. Det sker tusentals säkerhetsincidenter med personuppgifter bara i Sverige. Eftersom det kan leda till höga böter kan det vara bra med juridisk rådgivning. Både för att säkra att företaget följer GDPR och om det händer en incident.

2. Arbetsrätt om företaget har anställda

Arbetsrätt är komplicerat och det kan uppstå många tvister mellan företagare och anställda. Det kan röra allt från arbetsmiljö till om en uppsägning gjorts enligt lagstiftning. Därför kan det vara bra att säkra att processer går korrekt till med hjälp av en jurist.

3. Avtalsrätt och att tolka avtal

Avtal mellan företag eller mellan företag och privatpersoner kan leda till tvister. Det är heller inte lätt att formulera avtal. Därför är det bra att få juridisk rådgivning vid utformning av avtal och kontrakt. En jurist är även ett stöd när det kommer till att hjälpa två parter att tolka ett avtal.

Bättre att söka råd innan en tvist uppstår

Att driva företag är inte alltid helt lätt. Framför allt när det kommer till juridiska området. Därför är det bra att söka råd innan ett beslut tas. Att upprätta avtal mellan två näringsidkare kräver i regel god kunskap inom branschen.

Därför kan det vara bäst att ta hjälp av en jurist som upprättar avtalet. Det leder till minskad risk för feltolkningar som kan leda till dyra rättsliga processer.