Säkerhet

Företagare behöver ibland juridisk rådgivning

Oavsett bransch har alla företagare en mängd lagar, förordningar och regler att förhålla sig till. Har företaget anställda finns det en stark lagstiftning som rör arbetsmiljö och anställningsskydd. Dataskyddsförordningen ställer höga krav på företag, sen […]